TrawsCymru Weekend Free Travel 31/03/2020

TrawsCymru Free Travel Scheme

Cynllun Teithio am Ddim ar y
Penwythnos
TrawsCymru®
Weekend Free Travel


O ganlyniad i’r argyfwng Coronafeirws, mae’r cynllun teithio
am ddim ar y penwythnos wedi ei atal nes hysbysir yn
wahanol.


Gall weithwyr y GIG deithio am ddim unrhyw amser ar
unrhyw wasanaeth Traws Cymru (T1, T1C, T2, T3, T4, T5, T6,
T9, T11 a T12) nes hysbysir yn wahanol.


Due to the Coronavirus health emergency, the weekend free
travel scheme has been suspended until further notice.


NHS Staff can now travel free at any time on any
TrawsCymru® service (T1, T1C, T2, T3, T4, T5, T6, T9, T11
and T12) until further notice.